Cel operacji: Ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury
Wartość operacji: 23 657 163,99 zł brutto
Wkład funduszy europejskich: 9 995 683,00 zł
Tytuł operacji: Budowa systemów hodowli ryb z recyrkulacją wody w obiekcie Patryki
Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II sp. z o.o.
Ruś 97
10-687 Olsztyn
tel: +48 781 021 717
Antonius Caviar
tel: +48 505 692 980
e-mail: contact@antoniuscaviar.com
www: www.antoniuscaviar.com